Umeå, Västerbotten

Doula

Linnea Rydenfalk - Umeå, Västerbotten

Doula

Doulan är en person som är utbildad att ge stöd och information under graviditeten, födseln och första tiden efteråt. Den absolut största uppgiften är att stödja och stärka den födande och eventuell partner/stödperson i att få en positiv & stärkande upplevelse. 

Effekten av en doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och de visar på väldigt goda resultat - det ökar andelen fysiologiska födslar och minskar onödiga interventioner. Studierna visar att föräldrar känner sig mer delaktiga i födseln och att ha en doula gynnar anknytningen till barnet och relationen mellan föräldrarna! 

Doulans uppdrag är inte att ersätta medföräldern under födseln - utan att stötta er båda och stärka ert samarbete!


Linnea

Allting kring graviditet, födsel och den första tiden i föräldraskapet har alltid fascinerat mig och att få finnas som en trygg person som kan erbjuda stöd känns meningsfullt för mig på många sätt. För mig handlar det om kvinnohälsa, feminism och att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen där kvinnor har funnits med för att dela med sig av sina erfarenheter, sitt lugn, styrka och praktiska kunskaper. 

Att få vara med och dela ett utav livets största ögonblick med syftet att stödja dig/er till en så positiv upplevelse som möjligt är för mig det viktigaste jag kan göra. 

Det centrala för mig är att möta just dig/er och dina/era erfarenheter, rädslor, önskemål och drömmar och i dessa få känna att vi är ett team som strävar mot en positiv & stärkande upplevelse. 

Hur kan jag stötta dig?

Jag verkar som doula i Umeå med omnejd, jag kan ge stöd för dig/er i förberedelsen under graviditeten, under födseln och under den första tiden i föräldraskapet. Hör av dig ifall du har några funderingar!

Doulapaket

Jag finns med under hela förloppet, som stöd före, under och efter födseln.

Inledningsvis ses vi på ett kostnadsfritt samtal (ca 1 timme) där vi lär känna varandra, känns det bra från bägge parter inleder vi ett samarbete.

I doulapaketet ingår:

  • Två församtal - ca 1,5 timme
  • Förlossning - jour från vecka 38+0 - 42+0
  • Ett eftersamtal - ca 1,5 timme

Pris: 15 000 kr

Enstaka samtal

Behov av att få prata med med mig? 

Församtal

Är du intresserad av att ha ett enstaka förberedande samtal inför födseln? Kanske känner du behov av att prata med någon utomstående om den stundande förlossningen, amning eller den nya föräldrarollen. Om du vill kan vi hjälpas åt att skriva ett förlossningsbrev tillsammans.

Eftersamtal

Vill du ses för ett samtal där vi pratar om din förlossningsupplevelse, postpartum-tiden och föräldrarollen? Du/ni bestämmer själva vad ni känner behov att prata om.


Pris: 1300 kr

Skräddarsytt stöd utifrån dina/era behov

Om du och din partner/stödperson känner behov av att träffas för att lära sig och öva på massage, tryck och press, andning och hur du kan använda dig av rösten så hör av dig till mig så kan vi skräddarsy något utefter dina behov och önskemål!

Vill du ha hjälp och stöd av mig postpartum går det också bra, skriv till mig om dina behov och önskemål så ska jag göra mitt bästa för att möta dig/er i dessa.